<body bgcolor="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0"> Denna webbsida kräver en webbläsare som hanterar ramar (frames). <br/> Vänligen, installera senaste versionen av Microsoft Internet Explorer, <a href="http://www.microsoft.com">www.microsoft.com</a> <!-- This website requires a frames compatible browser. <br/> Please install the latest Microsoft Internet Explorer webbrowser, <a href="http://www.microsoft.com">www.microsoft.com</a> --> </body>